Угода користувача

Останнє оновлення: 17.05.2024.

Прочитайте цей документ уважно перед використанням Прочитайте цей документ уважно перед використанням сервісів мобільного застосунку та веб-порталу «Primax Digital OÜ» ( далі - «Сервіс»). Користуючись нашими Сервісами, ви погоджуєтеся з умовами цієї угоди.

Ця Угода між компанією «Primax Digital OÜ», (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117, Estonia), що діє як Виконавець Сервісу і вами (Користувачем) визначає умови використання сервісів мобільного застосунку та веб-порталу «Primax Digital OÜ» ( далі - «Сервіс»).

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода є публічною офертою, яка має обов'язкову юридичну силу для всіх користувачів нашого сервісу. Це означає, що при використанні нашого сервісу ви автоматично приймаєте всі умови цієї Угоди.

1.2. Використовуючи Сервіс, ви вступаєте в обов'язкову юридичну Угоду з нами, яка визначає ваші права та обов'язки щодо користування нашим сервісом. Ця Угода включає умови цього документа, а також нашу Політику конфіденційності та Політику щодо файлів cookie. Ви погоджуєтесь дотримуватися всіх цих умов, щоб мати можливість користуватися нашими послугами. Якщо ви не хочете або не можете дотримуватися цієї Угоди, будь ласка, не використовуйте Сервіс.
1.3. Дія цієї Угоди поширюється також на веб-портал «Primax Digital OÜ», розташований за адресою https://primax.digital/. Цей веб-портал повністю повторює всі сервіси, які надаються нашим основним сайтом. Це означає, що усі умови цієї Угоди застосовуються до користувачів, які використовують будь-яку з цих платформ.

2. Основні поняття:

2.1. Оферта - справжня оферта, що містить відповідно до Цивільного Кодексу Естонської Республіки всі істотні умови договору публічної оферти, що виражає волю Виконавця укласти такий договір на зазначених в оферті умовах з будь-якою юридичною або фізичною особою, хто відгукнеться. Далі під Офертою також розуміється сам Договір..

2.2. Договір - договір, що містить істотні та інші умови договору надання послуг інформаційної взаємодії, який визнається укладеним у момент отримання Виконавцем Акцепту.

2.3 Акцепт - відповідь будь-якої юридичної або фізичної особи про повне і беззастережне прийняття Оферти, шляхом вчинення дій відповідно до цієї Оферти.

2.4. Виконавець Сервісу - Primax Digital OÜ - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Естонської Республіки (Реєстраційний номер - 16528565), що є власником і правовласником виключних прав на Сервіс.

2.5. Користувач - будь-яка юридична або фізична особа, яка виявила інтерес до Сервісу та акцептувала Угоду й Оферту згідно з умовами. Фізична особа, яка є представником юридичної особи, яка виявила інтерес до Сервісу і акцептувала Оферту, вважається правомочним представником, незалежно від факту запиту підтверджуючих документів (довіреність та інші) з боку Виконавця.

2.6. Угода користувача - угода між Виконавцем і Користувачем про надання права на використання Сервісу.

2.7. Сторони - Виконавець та Користувач.

2.8. Тарифи - встановлені комплекси вартості послуг Виконавця, що розміщені в особистому кабінеті Користувача на платформі, доступній за адресою www.primax.digital в мережі Інтернет.

2.9. Комісія - прийнята Користувачем умова щодо утримання сервісом від 0,5% до 0,7% оплати за використання Сервісу протягом певного періоду відповідно до Тарифів в якості комісії.

2.10. Платіжні системи - сервіс для переказу грошей або інших засобів, що їх замінюють (чеки, сертифікати, умовні платіжні одиниці або спеціалізовані цінні папери), в електронній формі. Платіжна система встановлюється на вибір Виконавця.

2.11. Сервіс - рекламна платформа, розташована за адресою https://primax.digital/, спрямована на пропозицію необмеженому колу осіб використання Сервісу відповідно до його Призначення.

2.12. Призначення Сервісу - використання Сервісу Користувачем з метою створення рекламних кампаній з використанням ресурсів, що надаються Сервісом на майданчиках TikTok, Facebook Ads, Google Ads, Twitter Ads, Bing Ads, Viber, SMS.

2.13. Обліковий запис, Аккаунт - запис, що містить набір відомостей, які передаються Користувачем Сервісу під час Реєстрації та використовується для роботи відповідно до Призначення Сервісу.

2.14. Депозит - грошові кошти, доступні на Акаунті Користувача, які можуть бути використані для оплати послуг Сервісу відповідно до Призначення Сервісу.

2.15. Реєстрація - процедура, під час якої Користувач заповнює анкету на Сервісі, створює пароль, створює Обліковий запис.

2.16. Реєстраційні дані Користувача - дані, добровільно зазначені або завантажені Користувачем при проходженні Реєстрації та при подальшому використанні Сервісу.

2.17. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи ("суб'єкт персональних даних"); фізична особа, що ідентифікується, - це особа, яка може бути ідентифікована прямо або побічно, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності), ідентифікаційний номер, індивідуальний номер платника податків, банківські реквізити, рік, місяць, дата та місце народження, адреса, адреса електронної пошти, телефонний номер, які перед цим можуть бути ідентифіковані як ідентифікатор.

2.18. Всі інші терміни і визначення, що зустрічаються в тексті Оферти, тлумачяться Сторонами відповідно до законодавства Естонської Республіки, чинних рекомендацій (RFC) міжнародних органів зі стандартизації в мережі Інтернет і сформованими в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів.

2.19. Терміни та визначення можуть бути використані як в однині, так і в множині залежно від контексту, написання термінів може бути використане як із великими літерами.

2.20. Назви заголовків (розділів), а також конструкція Оферти призначені виключно для зручності користування її текстом і буквального юридичного значення не мають.

3. Дія угоди:

3.1. Акцепт та Умови: вважається, що Користувач приймає правила даної Угоди, виконавши всі вказані нижче дії:

Ознайомлення та погодженні із Умовами даної Угоди Користувача, розміщеної за https://primax.digital/ukr/user-agreement та Політикою конфіденційності https://primax.digital/ukr/policy-and-terms.

Погодження означає, що Користувач повністю і беззастережно згоден з усіма умовами угоди в тому вигляді, в якому вони викладені. Користувач усвідомлений, що погодження означає укладання Угоди на умовах, зазначених у даній Угоді.

3.2. Термін Угоди: Згідно з умовами даної Угоди, її дія обмежена терміном використання Сервісу визначеними Тарифами та волевиявленням Користувача щодо використання послуг Сервісу.

3.3. Погодження без обмежень: погодження із правилами, визначеними цією Угодою підтверджує, що будь-які умови Угоди приймаються Користувачем цілком і повністю без будь-яких виключень чи обмежень. Погодження із умовами Угоди підтверджує, що Користувачу зрозумілі всі умови Угоди, що Користувач скористався правом отримати від Виконавця будь-які пояснення щодо умов Угоди, а також підтверджує, що умови Угоди повністю відповідають волі, потребам та вимогам Користувача.

3.4. Дія Угоди: Угода набуває чинності з моменту укладення та погодження з боку Користувача і укладена на невизначений термін. Початок користування Сервісом з боку Користувача означає погодження з умовами Угоди. У випадку, якщо Користувач припинить оплату послуг Сервісу, Угода вважається розірваною з дати неотримання відповідної оплати з боку Користувача.

3.5. Неможливість виконання окремих умов: У разі, якщо будь-який пункт Угоди виявиться непідвладним буквальному виконанню і не може бути застосований до правовідносин сторін, він тлумачиться в межах законодавства Республіки Естонія з урахуванням початкових інтересів сторін, при цьому інша частина умов Угоди продовжує діяти в повному обсязі.

4. Функціонал Сервісу

4.1. Щоб скористатися Сервісом, необхідно пройти реєстрацію. Без реєстрації, користувач не матиме доступу до функціоналу Сервісу. При реєстрації Користувач погоджується на передачу своїх персональних даних та на використання його персональних даних в порядку, що передбачений цією Угодою та Політикою конфіденційності. З моменту реєстрації на Сайті Користувач дає згоду і погоджується на обробку Виконавцем Сервісу персональних даних Користувача, зазначених ним при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення ) з метою забезпечення можливості використання Сервісу, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.

4.2. Для отримання доступу до Сервісу, Користувач повинен авторизуватись(ввести Логін та Пароль), внести оплату в спосіб передбачений п. 4.4 цієї Угоди та підтвердити, що Він є реальною людиною.

4.3. Для отримання доступу до Сервісу Користувачу має бути щонайменше 18 років або він повинен досягти віку повноліття, який встановлено на території/або країні, якій до громадянства якої він належить.

4.4. Сервіс надає можливості поповнення свого облікового запису Користувача (внесення коштів на депозит) для оплати послуг Сервісу у наступні способи: 

 • використання операцій  із криптовалютою;
 • операції за допомогою банківських карток;
 • оплата по рахунку.

5. Порядок використання

5.1. Відповідно до умов Угоди користувача, Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язана пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Сайту. При реєстрації Користувач зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність і повноту. Користувач зобов'язується не вводити Виконавця Сервісу та/або інших Користувачів в оману щодо своєї особи, а також не розміщувати на Сервісі адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні/ реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. У разі виявлення Виконавцем Сервісу недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, або інформації, що може вводити в оману інших Користувачів, Виконавець Сервісу має право відмінити таку реєстрацію та/або призупинити її та/або припинити надання доступу до Сервісу і надання послуг з використання Сервісу та/або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Виконавець Сервісу направляє відповідне повідомлення Користувачу.

5.2. Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на Сервісі після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі Логіна і Пароля) і за діяльність, яка відбувається з його Обліковим записом.

5.3. У разі передачі Логіна і Пароля будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

5.4.  Для використання послуг Сервісу, Користувач: вносить депозит в Обліковому записі Користувача та/або оплачує передплату відповідно до Тарифів. Тарифи встановлюються Виконавцем Сервісу і доступні і доступні за адресою https://primax.digital/ukr/tariffs та/або в Аккаунті Користувача. Окрім того, для використання послуг Сервісу, Користувач повинен підтвердити свою особистість завантаживши скан-копії документу (внутрішнього паспорту та/або паспорту для виїзду закордон та/або водійського посвідчення).

5.5. Користувач може використовувати послуги Сервісу самостійно. У випадку необхідності, Користувач може звернутись за підтримкою до Виконавця Сервісу та/або до системи Primax. В разі необхідності Користувач може користуватись послугами Сервісу із залученням рекламних агенств та/або будь-яких третіх осіб, які будуть займатись веденням рекламних кампаній від імені Користувача. Всю відповідальність за дії рекламних агенств та/або будь-яких третіх осіб під час використання послуг Сервісу несе Користувач. 

5.6. Відповідальність за неналежне використання Сервісу та дії третіх осіб, які залучені Користувачем до використання послуг Сервісу, несе Користувач згідно п. 5.2. та п. 5.5. цієї Угоди.

5.7. Перед запуском рекламної компанії відповідно до Призначення Сервісу інформація, зазначена в рекламній компанії, проходить перевірку Виконавцем Сервісу, а також сервісами які регулюються правилами Google Ads (https://payments.google.com/paymentsinfofinder) та  TikTok Ads (https://support.tiktok.com/ru/business-and-creator/creator-and-business-accounts/tiktok-advertising-policies-industry-entry). Тому рекламна компанія Користувача повинна відповідати правилам, що передбачені вищезазначеними майданчиками.

5.8. Статистичні дані рекламної компанії відповідно до Призначення Сервісу можуть відображатися із затримкою до 72 годин. 

5.10. Виконавець Сервісу надає можливості відповідно до пункту 4.8., але не контролює фактичне використання або невикористання функціоналу Сервісу Користувачем.

5.9. Користувач має право в будь-який час припинити використання Сервісу, повідомивши про це Виконавця Сервісу шляхом направлення відповідного повідомлення засобами електронної пошти на адресу служби підтримки сервісу support@primax.digital, або у особисті повідомлення персональному менеджеру через повідомлення безпосередньо на Сервісі. В такому випадку менеджер зупиняє роботу системи у користувача та закриває обліковий запис. Остаток грошових коштів протягом 30-ти робочих днів направляється на рахунок Користувача з якого проводилося поповнення облікового запису та/або на інший рахунок користувача, за умови його підтвердження Користувачем.

5.10. Виконавець Сервісу гарантує доступність Сервісу цілодобово за виключенням випадків форс-мажору або технічних збоїв, які Виконавець не міг контролювати та/або не мав змоги запобігти виникненню таких обставин.

5.11. Забороняється розміщення та поширення інформації Користувачем яка:

 • порушує чинне законодавство Естонської Республіки;
 • містить спам, схеми фінансових "пірамід";
 • є незаконною, шкідливою, загрозливою, такою, що ображає моральність, наклепницькою, такою, що порушує авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, яка пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 • порушує права третіх осіб;
 • Компанія має право ознайомлення з історією особистих повідомлень і в будь-який момент видалити приватне повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.

6. Порядок оплат

6.1. Користувач погоджується оплачувати послуги Сервісу щодо матеріалів, які розміщуються або які він спрямовує Виконавцю Сервісу або стороннім партнерам для розміщення, а також всі застосовні податки, збори або мита.

6.2. Користувач несе відповідальність за оплату всіх рекламних транзакцій, включно з оплатою сум, виставлених до оплати або витрачених за Аккаунтом Користувача.

6.3. Всі розрахунки здійснюються на основі даних Сервісу, отриманих в результаті кількісних вимірювань, і (або) інших даних компанії Сервісу, які доступні в Акаунті Користувача.

6.4. Плата за користування сервісом та/або внесення депозиту і будь-які інші витрати, які Користувач можете понести у зв’язку з використанням Сервісу, наприклад податки й можливі комісії за проведення операцій, будуть стягуватися через обраний Користувачем спосіб оплати.

6.5. Користувач може використовувати послуги (інструменти) Сервісу при наявності коштів на балансі  в Обліковому записі Користувача або у випадку використання вже оплачених послуг (інструментів).

6.6.Вносити кошти на баланс в обліковому записі Користувач може в один із способів, що передбачений у п. 4.4. цієї Угоди.

6.7. Користувач може оновити способи оплати на сторінці «Обліковий запис». Виконавець Сервісу також може оновити Способи оплати за допомогою інформації, наданої постачальниками платіжних послуг. Після будь-якого оновлення Користувач надає дозвіл на подальше стягнення коштів через обраний спосіб оплати.

6.8. При внесенні коштів на свій баланс в Обліковому записі Користувача, Сервіс утримує 0.5% із внесеної суми в якості комісії. Користувач розуміє та погоджується, що зазначена сума ні в якому разі не повертається Користувачу. Користувач зазначає, що при погодженні з умовами цієї Угоди, він не виставлятиме жодних претензій щодо стягнення Сервісом 0,5% із внесених коштів в якості комісії, не заперечує проти цього та не вважає, що його права цим порушені.

6.9. Користувач розуміє, що за використання платних інструментів Сервісу, кошти будуть списуватись з його балансу в Обліковому записі Користувача відповідно до статистики його особистого кабінету в Primax.Digital. 

6.10. Користувач може в будь-який момент відмовитись від використання послуг (інструментів) Сервісу та закрити аккаунт. В такому випадку кошти за вже оплачені послуги (інструменти) Користувачеві не повертаються. Кошти, які залишились на в обліковому записі Користувача ( на депозиті) повертаються у способи, визначені даною Угодою. 

6.11. Користувач може виводити кошти із балансу тільки після закриття аккаунту.

6.12. Повернення коштів здійснюється на підставі запиту Користувача в технічну підтримку та/або шляхом направлення запиту на електронну адресу info@primax.digital та/або шляхом направлення повідомлення особистому менеджеру через повідомлення безпосередньо на Сервісі.

6.13. Повернення коштів, за виключенням комісії та коштів за вже оплачені послуги Сервісу, проводиться у строк до 14 робочих днів з моменту закриття аккаунту Користувача та направлення запиту в порядку передбаченому п. 5.9. Кошти повертаються на банківську карту Користувача з якої здійснювалась оплата. Якщо оплата здійснювалась через банківський платіж Користувачем та/або з використанням криптовалюти, повернення коштів здійснюється на карту/банківський рахунок, наданий Клієнтом та який ідентифікований Сервісом.

6.14. Повернення коштів стягнутих Сервісом в якості комісії та повернення коштів за вже надані послуги Сервісом, не здійснюється.

7. Права і обов'язки Виконавця Сервісу:

7.1. Виконавець Сервісу зобов'язується забезпечити можливість використання Користувачем Сервісу в порядку, визначеному цією Угодою.

7.2. Користувач погоджуються з тим, що Виконавець Сервісу залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сервісі інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісу в будь-який час з будь-якої причини.

7.3. Виконавець Сервісу має право змінювати умови даної Угоди в тому числі порядок оплати і тарифи за користування Сервісом. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті та/або в інформаційній розсилці. Продовження користування Сервісом Користувачем після будь-яких змін Угоди означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

7.4. Виконавець Сервісу має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сервісу без узгодження з Користувачем.

7.5. Виконавець Сервісу має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісу в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

7.6. Виконавець Сервісу має право здійснювати розсилання Користувачу повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісу.

7.7. Виконавець Сервісу зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані в процесі реєстрації, цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Виконавця Сервісу в силу законодавства Естонської Республіки, а також у випадку запиту вищевказаної інформації сервісами: Google, TikTok або SMS-провайдерами,  порядку та спосіб визначеними правилами користування зазначених майданчиків.

7.8. Виконавець Сервісу зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії в чаті та/або електронній пошті при вказівці Користувачем свого логіна або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Сервісу. Надання консультацій Виконавцем Сервісу може бути платним, про що Виконавець Сервісу попереджає Користувача перед замовленням такої консультації.

7.9. Виконавець Сервісу має право здійснювати модерацію рекламних кампаній Користувача.

8. Права та обов'язки Користувача.

8.1. Користувач зобов'язується виконувати умови цієї Угоди Договору, а також оплачувати надані йому послуги під час користування Сервісом в порядку і на умовах, передбачених цією Угодою.

8.2. Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови користування Сервісом та вартості супутніх послуг. Продовження користування Сервісом після внесення змін до Угоди розглядається як згода Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.

8.3. Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки Сервісу, повідомляючи при цьому свій Логін або контактні дані.

8.4. Користувач зобов'язується використовувати Сервіс тільки в законних цілях та при використанні дотримуватися чинного законодавства Естонської Республіки, положення міжнародного законодавства тощо, а також не порушувати права та законні інтереси Виконавця Сервісу.

8.5. Користувач не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Сервісу і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сервісу.

8.6. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.

8.7. Користувач погоджуючись  з  умовами даної Угоди підтверджує, що він є повністю дієздатним.

8.8. Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів (контенту), що розміщуються ним при створенні реклами.

8.9. Виконавці зобов'язується не розміщувати на Порталі Оголошення та Пропозиції, які:

 • порушують чинне законодавство Естонської Республіки;
 • містять спам, схеми фінансових "пірамід"
 • є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 • порушують права третіх осіб.

8.10. Виконавець Сервісу не несе відповідальності за зміст рекламних кампаній Користувача.

8.11. Користувач може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством Естонської Республіки.

9. Відповідальність та обмеження відповідальності.

9.1. Виконавець Сервісу не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сервісу, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісу. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісу.

9.2. Виконавець Сервісу не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за збереження Логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісу, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії.

9.3. При порушенні Користувачем умов цього Договору та/або норм чинного законодавства Естонської Республіки, Виконавець Сервісу залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісу на тимчасовій основі, а в разі грубого та/або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цієї Угоди, заблокувати Користувачу доступ до Сервісу на постійній основі.

9.4. Виконавець Сервісу не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісу, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цієї Угоди та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.

9.5. Виконавець Сервісу не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням Користувачем Сервісу, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.

9.6. Виконавець Сервісу не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Користувачем Сервісу.

9.7. Виконавець Сервісу не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:

 • зміст і законність, достовірність інформації матеріалів рекламної кампанії Користувача, яка розповсюджується шляхом використання інструментів Сервісу;
 • якість робіт/послуг, наданих Користувачем;
 • репутацію Користувача;
 • виконання гарантійних зобов'язань Користувачем;
 • відповідність здійснюваної Користувачем діяльності законодавству Естонської Республіки та міжнародному законодавству;

9.8. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Виконавця Сервісу, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісу, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Виконавця Сервісу від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Виконавця Сервісу в таких спорах, а також відшкодувати збитки Виконавця Сервісу (включаючи судові витрати), завдані йому у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів та/або діяльністю Користувача на Сервісі.

9.9. Виконавець Сервісу не контролює якість і строки робіт/послуг, що виконуються/надаються Користувачами, які пропонуються ними в рекламних кампаніях, що розповсюджуються шляхом використання Сервісу. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі роботи і послуги, що пропонуються через Сервіс, надаються ним під свою самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Виконавця Сервісу. 

9.10. Виконавець Сервісу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем без попередження, в разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів Естонської Республіки;
 • вимог власників прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських та/або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав Користувачем на Сервісі;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сервісу, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сервісі або не відповідає умовам зазначеної Угоди у відповідності та/або чинного законодавства Естонської Республіки.

10. Інтелектуальна власність

10.1. Сукупність програм, даних, торговельних марок, об'єктів інтелектуальної власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сервісі, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність Естонської Республіки, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, які входить до складу Сервісу, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Виконавця Сервісу чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства Естонської Республіки.

Порядок вирішення спорів

11.1. Користувач і Виконавець Сервісу погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цієї Угоди або в зв'язку з нею, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Виконавцем Сервісу послуг приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Виконавця Сервісу протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.

11.2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цієї Угоди вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства Естонської Республіки за місцем знаходження Виконавця Сервісу.

11.3. У разі виникнення суперечок між Користувачем та третіми особами, пов'язаних з виконанням/наданням Користувачем робіт/послуг третій особі/третім особам, які рекламуються за допомогою Сервісу або їх оплатою, дані спори вирішуються самостійно між Користувачем та третьою особою/третіми особами без залучення Виконавця Сервісу.

12. Право, що застосовується.

12.1. Використання Сервісу регулюється нормами чинного законодавства Естонської Республіки.

12.2. У разі, якщо Користувач і Виконавець Сервісу знаходяться в різних державах, національне право, яке застосовується, обирається відповідно до міжнародних договорів, які укладені між цими державами.

13. Політика обробки персональних даних та інформації, яка передається визначається окремо Політикою конфіденційності.

14. Файли COOKIE

14.1. Файли cookie — це невеликі файли, які зберігаються на пристрої Користувача, в той час як він переглядаєте Сервіс (наприклад, переглянуті сторінки, дата й час такого доступу тощо), і які можуть бути розглянуті, коли ви знову переходите на той самий Сервіс (далі — «Файли cookie»).

Виконавець Сервісу дбає про Користувачів і намагається зробити перебування на Сервісі максимально комфортним, для цього необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку, переваги й інтереси Користувача. Такий аналіз допоможе поліпшити досвід взаємодії із Сервісом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

14.2. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп’ютері, поки Користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними) і зберігатися тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (їх встановлює безпосередньо відвідуваний Сервіс) і сторонні (ті, які встановлюють інші вебсайти).

14.3. Важливо:

1) при повторному відвідуванні користувачем Сервісу дані файлів cookie оновлюються;
2) у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої Користувача;

3) відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування Сервісу.

14.4. Якщо Користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сервісу користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

14.5. Інформація про Користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю Виконавця Сервісу, якому належить ресурс.

15. Порядок внесення змін і доповнень до Договору

15.1. Зміни та/або доповнення до цієї Угоди вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця Сервісу. Датою вступу в силу змін та/або доповнень до цієї Угоди є дата опублікування даних змін та/або доповнень на Сервісі, якщо Виконавцем Сервісу не вказано інше.

15.2. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та/або доповненнями до цієї Угоди, Користувач має право розірвати цю Угоду шляхом повідомлення Виконавця Сервісу про відмову Користувача від подальшого використання Сервісу, а також про незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями або про неприєднання до нової редакції угоди або про відмову дотримуватися її умов.

15.3. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Угоди або про незгоду з окремими положеннями Угоди, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сервісу, визнаються згодою і приєднанням боку до нової редакції Угоди, до редакції Угоди з урахуванням внесених змін та/або доповнень.

16. Заключні положення

16.1. Ця Угода і відносини між Виконавцем Сервісі та Користувачем регулюються законодавством Естонської Республіки. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Естонської Республіки.

16.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цієї Угоди будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.

16.3. Ця Угода щодо кожного з користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пунктах 3.1., 3.4., 4.1. цієї Угоди та діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісу.